Belægningsopgave i mønster

I kurset kloakering i det åbne land skal du arbejde med nedsivning af spildevand og regnvand, samt udskillere og landbrugsanlæg.

Projekt H4 Anlæg