Belægningsopgave med fortov og hjørneafskærninger.

Klik herunder for at hente opgaven, beskrivelsen af opgaven står i opgaven.

Klik på fanebladet aflevere opgave her, når du skal aflevere opgaven

Her er de projektopgaver du skal udføre på H3

Projekt H3 Anlæg